-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีนครน่าน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีนครน่าน

รหัสโรงเรียน : 250455

เขตการศึกษา : สพม.เขต 37

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 156 น่าน-สันติสุข เมืองจัง ภูเพียง น่าน 55000

โทรศัพท์ : 054-783128

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีนครน่าน

-- advertisement --