-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

รหัสโรงเรียน : 250426

เขตการศึกษา : สพม.เขต 37

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 179 ยันตรกิจโกศล ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน 55000

โทรศัพท์ : 054710411

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

-- advertisement --