-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสตรีศรีน่าน

รหัสโรงเรียน : 250427

เขตการศึกษา : สพม.เขต 37

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 226/24 มะโน ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000

โทรศัพท์ : 054710373

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสตรีศรีน่าน

-- advertisement --