-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 390317

เขตการศึกษา : สพม.เขต 37

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 324 วังชิ้น-เถิน สรอย วังชิ้น แพร่ 54160

โทรศัพท์ : 054-658609

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา

-- advertisement --