-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสองพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสองพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 390314

เขตการศึกษา : สพม.เขต 37

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 427 วังซ้าย บ้านหนุน สอง แพร่ 54120

โทรศัพท์ : 054-591709

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสองพิทยาคม

-- advertisement --