-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 250451

เขตการศึกษา : สพม.เขต 37

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 45 – ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 55210

โทรศัพท์ : 054767065

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม

-- advertisement --