-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 250438

เขตการศึกษา : สพม.เขต 37

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านปงหนึ่ง น่าน-ท่าวังผา ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 55140

โทรศัพท์ : 054686085

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร

-- advertisement --