-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 390311

เขตการศึกษา : สพม.เขต 37

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 175 ยันตรกิจโกศล ดอนมูล สูงเม่น แพร่ 54130

โทรศัพท์ : 054541604

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์

-- advertisement --