-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 250439

เขตการศึกษา : สพม.เขต 37

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 221 – ป่าคา ท่าวังผา น่าน 55140

โทรศัพท์ : 054686567

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

-- advertisement --