-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 390306

เขตการศึกษา : สพม.เขต 37

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 80 – ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ 54000

โทรศัพท์ : 054649707

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม

-- advertisement --