-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเมืองแพร่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเมืองแพร่

รหัสโรงเรียน : 390303

เขตการศึกษา : สพม.เขต 37

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 79 – ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 54000

โทรศัพท์ : 054-599221

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเมืองแพร่

-- advertisement --