-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเวียงเทพวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเวียงเทพวิทยา

รหัสโรงเรียน : 390315

เขตการศึกษา : สพม.เขต 37

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 169 บ้านลู-ห้วยหม้าย ห้วยหม้าย สอง แพร่ 54120

โทรศัพท์ : 054586194

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเวียงเทพวิทยา

-- advertisement --