-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแม่จริม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแม่จริม

รหัสโรงเรียน : 250430

เขตการศึกษา : สพม.เขต 37

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 228 น่าน-แม่จริม หนองแดง แม่จริม น่าน 55170

โทรศัพท์ : 054769057

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแม่จริม

-- advertisement --