-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

รหัสโรงเรียน : 250453

เขตการศึกษา : สพม.เขต 37

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 171 ท่าวังผา-เชียงคำ นาไร่หลวง สองแคว น่าน 55160

โทรศัพท์ : 054777089

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

-- advertisement --