-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

รหัสโรงเรียน : 620368

เขตการศึกษา : สพม.เขต 38

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 147 สิงหวัฒน์ ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

โทรศัพท์ : 055691221

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

-- advertisement --