-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 620366

เขตการศึกษา : สพม.เขต 38

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 3 – โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 64160

โทรศัพท์ : 055695022

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม

-- advertisement --