-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชัยมงคลพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชัยมงคลพิทยา

รหัสโรงเรียน : 620385

เขตการศึกษา : สพม.เขต 38

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64230

โทรศัพท์ : 055624107

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชัยมงคลพิทยา

-- advertisement --