-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 620365

เขตการศึกษา : สพม.เขต 38

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 64140

โทรศัพท์ : 055-910254

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์

-- advertisement --