-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 620384

เขตการศึกษา : สพม.เขต 38

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 219 – ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64150

โทรศัพท์ : 055659217

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

-- advertisement --