-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าชัยวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าชัยวิทยา

รหัสโรงเรียน : 620372

เขตการศึกษา : สพม.เขต 38

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 113 ศรีสัชนาลัย ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64190

โทรศัพท์ : 055-679037

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าชัยวิทยา

-- advertisement --