-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 160250

เขตการศึกษา : สพม.เขต 38

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 175 ปัญญาสามัคคี แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก 63150

โทรศัพท์ : 055589101

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

-- advertisement --