โลโก้โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 160257

เขตการศึกษา : สพม.เขต 38

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 255 – นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 63000

โทรศัพท์ : 055-895066

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม