โลโก้โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)

รหัสโรงเรียน : 160244

เขตการศึกษา : สพม.เขต 38

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 90/1 – ตากออก บ้านตาก ตาก 63120

โทรศัพท์ : 055591026

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)