-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา

รหัสโรงเรียน : 620373

เขตการศึกษา : สพม.เขต 38

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 343 – บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130

โทรศัพท์ : 055911508

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา

-- advertisement --