-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 620376

เขตการศึกษา : สพม.เขต 38

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 102 – บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย 64120

โทรศัพท์ : 0818878018

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม

-- advertisement --