-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพบพระวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพบพระวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 160255

เขตการศึกษา : สพม.เขต 38

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 333 ดอนเจดีย์-วาเล่ย์ พบพระ พบพระ ตาก 63160

โทรศัพท์ : 055569081

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพบพระวิทยาคม

-- advertisement --