-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 160247

เขตการศึกษา : สพม.เขต 38

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ยกกระบัตร สามเงา ตาก 63130

โทรศัพท์ : 055597173

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม

-- advertisement --