-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนลิไทพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนลิไทพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 620363

เขตการศึกษา : สพม.เขต 38

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64210

โทรศัพท์ : 055697087

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนลิไทพิทยาคม

-- advertisement --