-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 160239

เขตการศึกษา : สพม.เขต 38

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 142 พหลโยธิน(สายเก่า) วังหิน เมืองตาก ตาก 63000

โทรศัพท์ : 0864492986

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม

-- advertisement --