-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 160258

เขตการศึกษา : สพม.เขต 38

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 229 พหลโยธิน เชียงทอง วังเจ้า ตาก 63180

โทรศัพท์ : 055593009

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม

-- advertisement --