-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีนคร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีนคร

รหัสโรงเรียน : 620383

เขตการศึกษา : สพม.เขต 38

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 414 – ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย 64180

โทรศัพท์ : 055652988

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีนคร

-- advertisement --