-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 620375

เขตการศึกษา : สพม.เขต 38

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 97 จรดวิถีถ่อง คลองตาล ศรีสำโรง สุโขทัย 64120

โทรศัพท์ : 055681344

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

-- advertisement --