โลโก้โรงเรียนหนองตูมวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองตูมวิทยา

รหัสโรงเรียน : 620369

เขตการศึกษา : สพม.เขต 38

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 – หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

โทรศัพท์ : 055655243

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองตูมวิทยา