-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแม่กุวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแม่กุวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 160254

เขตการศึกษา : สพม.เขต 38

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 616 แม่กุ-แม่ตาว แม่กุ แม่สอด ตาก 63110

โทรศัพท์ : 055030153

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแม่กุวิทยาคม

-- advertisement --