-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

รหัสโรงเรียน : 620370

เขตการศึกษา : สพม.เขต 38

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 180 – ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

โทรศัพท์ : 055940628

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

-- advertisement --