-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 360490

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 ท่างาม โป่งแค คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

โทรศัพท์ : 055-009-876

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม

-- advertisement --