-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจ่านกร้อง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจ่านกร้อง

รหัสโรงเรียน : 360461

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 23/17 จ่านกร้อง ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจ่านกร้อง

-- advertisement --