-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชาติตระการวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชาติตระการวิทยา

รหัสโรงเรียน : 360479

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 124 – ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170

โทรศัพท์ : 055381044

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชาติตระการวิทยา

-- advertisement --