-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 360482

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 2 – ชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก 65240

โทรศัพท์ : 055268195

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

-- advertisement --