-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดอนทองวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดอนทองวิทยา

รหัสโรงเรียน : 360465

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 256 พิษณุโลก-เด่นชัย ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 055295407

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดอนทองวิทยา

-- advertisement --