-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดาราพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดาราพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 690329

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 162/5 – บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ 53220

โทรศัพท์ : 055 496136

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดาราพิทยาคม

-- advertisement --