-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 690332

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 86 ด่านแม่คำมัน-ปลายราง ด่านแม่คำมัน ลับแล อุตรดิตถ์ 53210

โทรศัพท์ : 055816145

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม

-- advertisement --