-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

รหัสโรงเรียน : 690322

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 253 บ้านแก่ง – น้ำอ่าง บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์ 53140

โทรศัพท์ : 055825856

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

-- advertisement --