-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 360494

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 19 พิษณุโลก-หล่มสัก แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก 65220

โทรศัพท์ : 055293096

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม

-- advertisement --