-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ

รหัสโรงเรียน : 690323

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 78 – ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 53150

โทรศัพท์ : 055499094

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ

-- advertisement --