โลโก้โรงเรียนนครไทย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนครไทย

รหัสโรงเรียน : 360470

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 265 – นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65120

โทรศัพท์ : 055389892

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนครไทย