-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 690324

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 330/12 – แสนตอ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 53110

โทรศัพท์ : 055481003

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์

-- advertisement --