-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนน้ำริดวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนน้ำริดวิทยา

รหัสโรงเรียน : 690321

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 101 – น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : 055447418

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนน้ำริดวิทยา

-- advertisement --