โลโก้โรงเรียนบ้านโคนพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคนพิทยา

รหัสโรงเรียน : 690328

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 199 – บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์ 53120

โทรศัพท์ : 055455044

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคนพิทยา