-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

รหัสโรงเรียน : 360486

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 477 พรหมวิถี พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150

โทรศัพท์ : 055369100

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

-- advertisement --